Rekisterin ylläpitäjä
Katmaster Oy

Y-tunnus 2655999-6

Palorinne 24, 96910 Rovaniemi.
Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Sami Husso, asiakaspalvelu(at)katmaster.fi. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa tätä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi
Katmaster Oy -yrityksen asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Katmaster Oy -yrityksen asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin säännönmukaisena ja pääasiallisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Käyttämällä katmaster.fi -sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta tai lähettämällä sähköpostia, antaa käyttäjä seuraavat henkilökohtaiset tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Yhteydenottolomakkeella lähetettävät tiedot siirtyvät SSL-varmenteella suojatun yhteyden kautta Katmaster Oy -yrityksen sähköpostiin.
Asiakasrekisteriin tallennetaan nimen ja sähköpostin lisäksi asiakassuhdetta koskevat tiedot, joita ovat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot sekä yritysasiakkaan kohdalla myös yrityksen yhteystiedot (y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain tietoon oikeutetuilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy tietoihin. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia tietoturvakeinoja, joita ovat esimerkiksi suojattu yhteys, palomuurit, turvalliset tilat, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.
Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää tai siihen asti, että asiakas esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle, ellei rekisterinpitäjää edellytetä edelleen säilyttämään tietoja tai ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettua etua edelleen säilyttää tietoja.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan käyttäjiltä itseltään joko www.katmaster.fi -sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiyhteydenoton kautta.
Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen ja valitusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin rekisterissä oleviin tietoihinsa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle asiakasrekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen tietojen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta tai toteutetaan muut vaadittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietoja ei luovuteta muulle taholle kuin asiakkaalle itselleen.
Jos asiakas havaitsee, että rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, asiakas voi edellä mainittua sähköpostiosoitetta käyttäen pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, estämään, rajoittamaan tai poistamaan kyseiset henkilötiedot.
Jos asiakas havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.
Tietoturvaloukkaus
Mikäli Katmaster Oy -yritykselle tulee tietoon järjestelmään kohdistunut tietoturvaloukkaus, joka todennäköisesti vakavasti vaarantaa asiakkaiden yksityisyyden, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta asiakkaille sähköpostitse ilman aiheetonta viivytystä.
Ilmoituksessa kerrotaan mitä tietoja tietoturvaloukkaus koskee, mitkä ovat loukkauksen todennäköiset seuraukset ja mihin toimenpiteisiin Katmaster Oy -yritys on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta.
Muutokset
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden korjata tai muuttaa tietosuojaselostetta koska tahansa, mikäli muutokset vastaavissa tietosuoja- ja yksityisyyssuojalainsäädännöissä sitä edellyttävät. Rekisterinpitäjä suosittelee asiakkailleen, että nämä tarkastavat tietosuojaselosteen säännöllisin väliajoin, jotta asiakkailla on ajantasaiset tiedot siitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
Sovellettava laki ja valvova viranomainen
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen henkilötietolakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittelyä valvova viranomainen on Suomen tietosuojavaltuutettu.
EVÄSTESELOSTE
Evästeet
Www.katmaster.fi -verkkosivustolla käytetään seuraavien palveluiden tai sovellusten evästeitä:
1) Google Analytics
2) YouTube.
Evästeiden avulla parannetaan verkkosivuston asiakaskokemusta sekä kerätään tietoa analyyseihin ja markkinointiin. Eväste tallentuu käyttäjän päätelaitteelle, joita ovat esimerkiksi matkapuhelin tai tietokone. Evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja, jotka voitaisiin yhdistää käyttäjään.
Verkkosivuston evästeitä voi hallita muuttamalla selaimen asetuksia siten, että joko estää evästeiden käytön kokonaan, sallii ne vain pyynnöstä tai poistaa ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Evästeiden hylkäämis- tai sallimisasetukset löytyvät kustakin selaimesta ”asetukset” tai vastaavasta kohdasta. Kannattaa huomioida, että joidenkin palvelujen käyttö voi tällöin estyä ja jotkin verkkosivuston osiot toimivat oikein vain, kun evästeet ovat käytössä.
Www.katmaster.fi -verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Google Analytics
Www.katmaster.fi -verkkosivuston kävijäseuranta on toteutettu Google Inc.:in tarjoamalla Google Analytics -palvelulla, joka käyttää evästeitä verkkosivuston kävijätietojen analysointiin. Kävijätietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, päivämäärä, kellonaika, istunnon kesto, sivut joiden välillä käyttäjä liikkuu, selaimen versio, käyttöjärjestelmä, käytetty kanava (mobiili, internet, sovellus). Verkkosivustovierailun aikana kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan verkkosivuston teknisen hallinnan tukemiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Nämä tiedot auttavat kehittämään verkkosivuston käyttökokemusta.
Google siirtää ja tallentaa evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Www.katmaster.fi -verkkosivustolla on käytössä IP-osoitteen anonymisointi, jonka avulla käyttäjän IP-osoite lyhennetään niin ettei se ole tunnistettavissa. 
YouTube
Www.katmaster.fi -verkkosivusto käyttää YouTube-palvelua videoiden näyttämistä ja säilyttämistä varten. Googlen tarjoama YouTube-palvelu käyttää evästeitä palveluidensa käytön seuraamiseen. Eväste aktivoituu vasta kun käyttäjä painaa videon ”play”-painiketta.
 
Lue lisää Googlen tietosuojaselosteesta sekä evästeiden käytöstä.
 
Rekisteri-, tietosuoja- ja evästeseloste päivitetty 1.5.2018